Korešpondenčná adresa::
WIA, s.r.o.,
Struhárova 34
900 51 Zohor
Tel.: +421/905 526 642
info@wia.sk

 

Fakturačné údaje::
WIA, s.r.o.,
Fedinova 18/A
851 02 Bratislava
IČO: 35 949 783
DIČ/IČ-DPH: SK 2022051779
English   Sky Europe